Om Hit

HIT (Hovedstadsområdets nettverk for IT-styring og ledelse) er et nettverk som har som mål å få til økt kompetanse gjennom erfaringsdeling på tvers av aktører, samt gjennomføring og spredning av forskning på hva som er effektiv IT-styring og ledelse. Nettverket består av forskningsinstitutter, IT-firmaer, rådgivnings­firmaer, offentlige aktører og IT-kunder med interesse for IT-styring og ledelse. Temaer nettverket tar for seg omfatter både leverandør- og kundesiden, samt temaer relatert til strategiske, forvaltningsmessige og prosjektrelaterte utfordringer.

Kjernegruppen for nettverket består av personer fra Simula Metropolitan, Difi, nrk, Promis, Scienta, Statens pensjonskasse, Finans Norge, Gauge, Konis, Upwave Technologies, Universitetet i Oslo, Toll, Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Skatteetaten, Verdix og NAV. Nettverket ble opprettet i 2014 og har for tiden ca. 400 medlemmer.

Ønsker du å bli medlem og få invitasjon til seminarer og forskningssamarbeid? Meld deg inn i vår LinkedIn-gruppe. Om du ønsker å bidra mer og bli med i kjernegruppen, send en email til magnej@simula.no.

arrangementer

04·11·2022

Fra strategiske mål til nytterealisering gjennom digitalisering (hybrid)

Hvordan oversettes strategiske mål og føringer til konkrete tiltak, produkter, nytte og feedback? Hjelper det med metoder og rammeverk?

Når? Fredag 4. november, 08:30 – 11:30.

Hvor? NRK Store Studio Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 0340 Oslo.

Vi er endelig tilbake til fysiske seminarer og inviterer til engasjerende seminar i Store Studio hos NRK på Marienlyst.

Emnet vi utforsker i dette seminaret er hvordan det blir konkrete digitaliseringstiltak av strategiske mål, og hvordan også effekten av disse tiltakene påvirker utforming av disse målene. Dette er ikke et nytt problem, men flere ulike tilnærminger er nå under innføring, utprøving og kontinuerlig forbedring. Vi vil belyse erfaringer gjennom følgende bidrag:

 • Jan Henrik Gundelsby – leder for forskning og utvikling i KnowIt solutions, vil innlede med bakgrunn i hans forskningsartikkel “How agile teams make Objectives and Key Results (OKRs) work”
 • Catherine Janson – direktør for Politiets IT-enhet, med mange års erfaring med utvikling av digitale produkter og tjenester, inkludert forretningsutvikling, produktutvikling og applikasjonsutvikling, forteller om erfaring av bruk av OKR (Objectives – Key Results) tilnærmingen i Politiet
 • Harvinder Singh – seniorrådgiver i Nav med mange års erfaring fra virksomhetsstyring både i offentlig og privat sektor, forteller om NAVs bruk og tilrettelegging av Lean Value Tree (LVT) i team og produktområder, samt til innsikt, styring og utvikling.
 • Audun Aas – produktutviklingsjef for NRK.no og Marit Rossnes – produktutviklingssjef for NRK Radio – snakker om hvordan vi omsetter strategi til produktutvikling i NRK. Og ikke bare digital produktutvikling, men skal vi lykkes med NRKs oppdrag og strategi, så må vi styre også innholdsproduksjon og publisering i samspill, i samme fart og med de samme ambisjoner og mål. Vi deler suksesshistorier og ferske eksperimenter med å finne god balanse mellom strategiske satsninger og alle de utviklingsoppgavene som også må gjøres; forvaltning, teknisk gjeld og de oppgavene som “kommer inn fra sida”.

Det blir tid til mingling både før og etter for dem som møter personlig.

Mer informasjon og registrering her.

mermindre

01·03·2022

Organisering av høyt presterende, kryssfunksjonelle smidige team

I dette seminaret så vi på konkrete virkemidler for å bygge høyt presterende smidige team. Vi innledet med en presentasjon av Mohsin Malik (University of Swinburne) om viktigheten av “psychological empowerment” og hvordan autonomitet i team påvirker dette. Deretter fikk vi erfaringer fra Spacemaker, Nav og Skatteetaten om hva det er som gjør smidige team produktive, hvilken effekt autonomi har på team, effekten av nyttestyring, arkitekturvalg, brukerorientering, og mye mer.

1: Dr Mohsin Malik – Why and how agile projects contribute to innovative outcomes?

Presentasjonen (på engelsk) er tilgjengelig via denne linken.

Despite the identified ability of agile to produce greater levels of innovation, we do not fully understand why and how agile practices contribute to innovative project outcomes. Understanding the underlying mechanisms that contribute to the success of agile projects is important to explain the variable performance of agile projects. In this research, we conceptualise and empirically test ‘psychological empowerment’ as a necessary intervening step to translate the agile practices into the innovative behaviours of agile team members which would improve project performance. The findings of this research inform the agile project professionals in the following ways:

This research has identified a possible cause (disempowered agile teams) for variations in the performance of agile projects.

The study results also suggest a delay between the implementation of agile practices and the subsequent effect on innovative behaviours due to the time required for psychological empowerment to become sufficient to have a positive effect on project performance.

The research findings also inform the industry on how to blend the advantages of traditional and agile approaches in a hybrid project delivery framework. The agile practices of team autonomy and agile communications, which have been shown in this research to contribute to psychological empowerment, are people and interaction oriented. Incorporating these practices as structural empowerment measures in traditional project management would contribute to a perception of psychological empowerment in traditionally managed project teams. This would enable the traditionally managed project teams to feel empowered and motivated, therefore, encouraging innovative behaviours.

Dr Mohsin Malik, Senior Lecturer & Director of Master of Project Management

Dr Malik has a diverse industry and academic work experience of over 20 years. He has worked as a professional engineer for 7 years before earning a PhD in operations management from the University of Western Australia in 2012. Since then, Dr Malik has worked as an Assistant Professor at Abu Dhabi University (2013-2016) and as a Lecturer at the University of Melbourne (2016-2018). Dr Malik joined Swinburne in June 2018.

Dr Malik researches organisational dynamics in projects and sustainability in supply chains. His research has featured in leading academic journals such as International Journal of Project Management, International Journal of Production Economics, Supply Chain Management: An International Journal, Annals of Operations Research, Renewable and Sustainable Reviews, Journal of Cleaner Production, Industrial Management and Data Systems, Business Strategy and the Environment, Production Planning and Control, TQM Journal, Operations Research for Healthcare and Business Process Management Journal.

2: Spacemaker: Autonomi === struktur

Velfungerende autonome team kjennetegnes gjerne av lite fast struktur – de er i hovedsak selvorganiserende. Likevel er det nettopp strukturene, særlig rundt og mellom teamene, som er den viktigste forutsetningen for å lykkes med autonome team over tid og med skala.

Carl Christensen deler perspektiver og erfaringer både fra å bygge opp en effektiv produktorganisasjon fra 0-100 personer i Spacemaker, og fra Autodesk, et produktselskap med 15.000 ansatte.

Skatteetaten: Erfaringer med å skape et høyeffektivt utviklingsteam

Presentasjonen er tilgjengelig via denne linken.

Sirius-prosjektet er et omfattende prosjekt i Skatteetaten som moderniserer skattemeldingen. Laika-teamet i Sirius er et stort (15+), tverrfaglig utviklingsteam som lager løsningene for saksbehandling og kontroll. Teamet har gjennom flere år jobbet systematisk med å øke teamets leveranseevne samtidig som man forbedrer kvaliteten og vedlikeholdbarheten i løsningene. Vi skal i dette foredraget se på hvordan tiltak innen områder som nyttestyring og bruk av feedback, arkitekturvalg og teamdynamikk har bidratt til store økninger i teamets produktivitet.

Mette Andresen er funksjonell arkitekt i Skatteetaten, og funksjonelt ansvarlig i team Leika.

Stein Grimstad er konsulent i Scienta AS, og produkteier i team Laika.

NAV: Effektive produktteam

Presentasjonen er tilgjengelig via denne linken.

I denne presentasjonen vil vi adressere to temaer:

 • Hverdagen for et effektivt tverrfaglig produktteam i NAV
 • Hvilke utfordringer møter vi ved produktutvikling

Vi vil ta fram forutsetninger for å lykkes og hvordan sette sammen gode team. Vi vil også snakke om hvordan vi jobber hypotesebasert og med brukerorientering.

I tillegg vil vi ta fram noen av utfordringene vi møter, herunder hvordan vi søker å oppnå kombinasjonen av autonomi og alignment. Til slutt vil vi belyse hvordan produktutviklingen påvirkes når teamene er finansiert over prosjektmidler.

Vegard Steinsholt er en av to produkteiere i Team Bømlo, som utvikler den nye saksbehandlingsløsningen for Sykepenger i NAV. Han har bakgrunn som utvikler og løsningsarkitekt og har de siste 5 årene jobbet med utvikling av flere nye saksbehandlingsløsninger for ytelser i NAV; herunder Foreldrepenger, Enslig Forsørger, Forskudd på Dagpenger, Lønnskompensasjon og Sykepenger.

Pål Bordevich er produkteier i Team Flex som jobber med søknadsdialoger for sykepenger og melding om vedtak som er gjort i den nye saksbehandlingsløsningen for sykepenger. Han har bakgrunn som saksbehandler i NAV, men har siden 2018 jobbet med å videreutvikle søknader om sykepenger og melding om vedtak.

mermindre

14·10·2021

Feilede digitaliseringprosjekter: En kilde til læring og forbedring?

Zoom-webinar torsdag 14. oktober, kl. 08:30 – 11:30. Påmelding på Eventbrite. Ukentlig nyhetsbrev her, se også Linkedinside.

Flexus-prosjektet til NSB og Ruter, Moderniseringsprosjektet i Nav og Autosys er tre store prosjekter som enten ble stoppet etter ha brukt mye ressurser over mange år, eller hadde store problemer underveis. De er ikke de eneste. Det er etterhvert en del store og små prosjekter og satsinger som har fått problemer, og enten blitt stoppet eller har måttet korrigere kursen kraftig underveis. Men er slike prosjekter egentlig fiaskoer? Eller kan det være slik at læringen i disse prosjektene har vært så nyttig at totaleffekten er mye mer positiv?

Agenda
 • 8.30 – 8.35: Velkommen (5 min)
 • 8.35 – 8.45: Spørreundersøkelse (10 min)
 • 8.45 – 9.30: Keynote: Samuel Wall – Learning from failure: lessons from the Museum of Failure
 • 9.30 – 9.55: Erik Aalling: Autosys kjøretøy – fra fiasko til suksess
 • 9.55 – 10.15: Petter Hafskjold: Ti år med NAVs moderniseringsprogram – hva har vi lært?
 • 10.15 – 10.35: Terje Storhaug: «Fra Flexus til datadrevet utvikling av kundeopplevelser i verdensklasse»
 • 10.35 – 10.45: Resultater fra undersøkelse + Vel hjem (10)
1: Samuel Wall – Learning from failure: lessons from the Museum of Failure

The Museum of Failure is a collection of failed innovations that provide unique insight into the risky business of innovation. The stories of the museum items are used to explore the theme of accepting and learning from failure. Some of the most spectacular failures have been digital products and services. One of the most expensive failures was abandoned after costing 145 billion NOK.

Main points:

 • understanding the importance of acceptance of failure.
 • improving organizational learning from failure.
 • establishing a team climate of psychological safety in which it is safe to take meaningful risks.

Dr. Samuel West is a licensed psychologist and has a PhD in Organizational Psychology. His research focuses on creating climates for innovation by encouraging experimentation and exploration. In 2017 he founded the Museum of Failure.

2: Erik Aalling: Autosys kjøretøy – fra fiasko til suksess

Autosysprosjektet har hatt en lang og broket historie. Hvorfor gikk det nå bra til slutt? Noen betraktninger sett fra en produkteiers perspektiv.

Erik Aalling, Utvikling trafikant og kjøretøy, Statens vegvesen. Nå Delporteføljekoordinator for kjøretøyporteføljen. Har i en årrekke hatt rollen som hovedprodukteier i Autosysprosjektet

3: Petter Hafskjold: Ti år med NAVs moderniseringsprogram – hva har vi lært?

Arbeidet med å legge rammene for NAVs moderniseringsprogram startet i 2010. To prosjekter er gjennomført, det tredje går mot slutten og det fjerde er under oppstart. Det første prosjektet ble stoppet – hva gjorde vi feil og hva lærte vi?

Petter Hafskjold, sjefarkitekt IT. Petter har 25 års erfaring som utvikler og arkitekt i Accenture, Politiets data- og materielltjeneste, Acando og NAV. I 2010 startet han i NAV og deltok som løsningsarkitekt i forberedelsene til moderniseringsprogrammet (KS1 og KS2). Han ledet arkitekturteamet i prosjekt 1. Etter det første prosjektet har han ledet seksjon for IT-arkitektur i NAV og har linjeroller inn mot moderniseringsprosjektene.

4: Terje Storhaug: «Fra Flexus til datadrevet utvikling av kundeopplevelser i verdensklasse»

Det er skrevet og sagt mye om Flexusprosjektet og det flere grunner til at det «gikk som det gikk». Jeg vil sammenfatte hovedkonklusjonene i evalueringen og fortelle om hvordan læringspunktene fra Flexuprosjektet blir har medført endret fokus fra infrastruktur og systemer til å fokusere på hvordan imøtekomme kundenes behov gjennom involvering, digitalisering og bruk av data.

Terje Storhaug, Direktør Digitale Tjenester. Terje begynte i Ruter i 2015 etter flere år i ledende stillinger i «broadcast/media» bransjen. I Ruter har han vært en drivkraft i digitaliseringsprosessene innen kollektivtrafikken – både nasjonalt men også internasjonalt som styreleder i ITxPT – bransjeforening som jobber med standardisering av IT innen kollektivtrafikk. Min direkte tilknytning til Flexus er å ha driftet systemet i de siste 5 årene samt bidratt i avviklingen av hele systemet.

mermindre

09·06·2021

Digitalisering som kontinuerlig produktutvikling: Erfaringer, hvordan bli bedre og skalere, hvordan styre og finansiere

Zoom-webinar onsdag 09.06, kl 0900 – 1100. Påmelding på Eventbrite. Ukentlig nyhetsbrev her, se også Linkedinside.

Flere og flere går over fra å organisere digitaliseringsarbeid som prosjekter til å organisere dette som kontinuerlig produktutvikling. Dette krever en annen måte å organisere og lede arbeidet på. Hvordan gjør man dette best? Hvilke erfaringer har de som har arbeidet på denne måten i noen år? Hvorfor strever noen med å få dette til? Dette får vi høre mer om på HIT-nettverkets morgenseminar 09.06 kl 09.00-11.00 med presentasjoner fra Nav, Oslo kommune, Tolletaten og NRK.

Agenda
 • 9.00-9.05: Velkommen
 • 9.05-9.15: En kort undersøkelse
 • 9.15-9.40: Erfaringer med kontinuerlig produktutvikling. Ola Furu, Nav
 • 9.40 – 10.05: Smidig produktutvikling i et byråkratisk system, Hilde Bakkeli, Oslo Origo (Oslo kommune)
 • 10.05 – 10.30: Hvorfor lykkes noen (mens andre strever) med kontinuerlig produktutvikling, og er det mulig å kopiere dem? Gunn Skinderviken og Ingrid Wiig, Tolletaten
 • 10.30 – 10.55: Produktutvikling i skala og inntil andre utviklingsmetodikker. Marit Rossnes, NRK
 • 10.55 – 11.00: Oppsummering undersøkelse og vel hjem.

Presentasjoner

Om tverrfaglig produktutvikling i NAV

Produktutvikling i skala og inntil andre utviklingsmetodikker (NRK)

Smidig produktutvikling i et byråkratisk system (Oslo kommune)

Hvorfor lykkes noen (mens andre strever) med kontinuerlig produktutvikling (Tolletaten)

1: Ola Furu fra Nav: Erfaringer med produktutvikling

Nav er Norges arbeids- og velferdsforvaltning med ansvar for omtrent en tredjedel av statsbudsjettet. Det omfatter 19 000 medarbeidere på nasjonalt og kommunalt nivå.

Ola presenterer erfaringer med:

 • Behov for endring som motiverer produktutvikling i Nav
 • Arbeidsform i kontinuerlig produktutvikling
 • Organisering av arbeidet i produktområder
 • Styring og finansiering

Ola Furu er avdelingsdirektør ved Nav med ansvar for applikasjonsutvikling, programledelse P2 og P3, er produktdirektør, m.m. Han har lang erfaring også fra privat sektor som konsulent og daglig leder for konsulentvirksomheter.

2: Mari Rossnes fra NRK – Produktutvikling i skala og inntil andre utviklingsmetodikker

NRK jobber med teknologiutvikling etter en rekke modeller; ren drift i linja, store og mindre prosjekter og produktutvikling. Marit Rossnes leder produktutviklingen av ett av de publikumsretta produktene i NRK og skal snakke om hvorfor de jobber som de gjør, hvordan de håndterer skala, avhengigheter og navigering i et landskap som består av ulike måter å både lede, finansiere, organisere og utføre teknologiutvikling på.

Marit Rossnes er produktutviklingssjef for NRK Radio. Hun har 20 års erfaring med digital produktutvikling fra bl.a Bekk Consulting og Gyldendal.

3: Hilde Bakkeli fra Origo (Oslo kommune): Smidig produktutvikling i et byråkratisk system

Oslo Origo er Oslo kommunes egen digitaliseringsetat. Fra starten i 2017 og fram til i dag har Oslo Origo bygget opp et kompetansemiljø med 100 ansatte og har tenkt produktorganisering fra starten. Oslo Origo bruker smidige arbeidsmetoder for digital produktutvikling og tjenestedesign med innbyggerne i fokus. For å sikre helhet, fokus og langsiktighet i digitaliseringsarbeidet, har Oslo Origo organisert sin produktutvikling i produktområder, som jobber tett sammen med virksomhetene som er ansvarlig for tjenestene innenfor de ulike områdene.

Hilde Bakkeli er Produktområdeleder i Oslo Origo. Hun har mange års erfaring med smidig produktutvikling, som teamleder og produkteier. Før hun kom til Oslo Origo, jobbet Hilde som teamleder for Yr i NRK.

4: Gunn Skinderviken og Ingrid Wiig fra Tolletaten: Hvorfor lykkes noen (mens andre strever) med kontinuerlig produktutvikling, og er det mulig å kopiere dem?

Hva kjennetegner de vi har sett som har lykkes– konkrete eksempler på: Målstyring, «sense of urgency» for endring og dermed ledere som må føre an, vilje til å endre økonomiske modeller og rapportering, tilstrekkelig autonomitet i både team og løsning
Bevisstgjøring på hva som typisk glipper, med stikkord som: IT styrt prosess uten linja med på laget; fokus på frihet, men glemmer å «levere»

Gunn Skinderviken var utvikler og Ingrid Wiig IT-direktør da utviklingsavdelingen i Finn.no måtte endres drastisk for å overleve, og innførte smidig, lean og kontinuerlig produktutvikling. Siden har de begge jobbet med å innføre dette i ulike organisasjoner. I dag jobber de begge i/for Tolletaten, med å innføre kontinuerlig produktutvikling under ganske andre forutsetninger enn i Finn.no. Gunn har siden skrevet en masteroppgave med tittelen «Innføring av en DevOps-modell med kontinuerlige leveranser». I foredraget vil du høre Gunn og Ingrids erfaringer blandet med Gunns forskningsresultater fra masteroppgaven.

mermindre

29·04·2021

Hjemmekontor i covid-tider, hvordan blir det effektivt og hvordan blir fremtiden?

a guy using his computer at the home office

I dette morgenseminaret presenterte sjefsforsker Nils Brede Moe (SINTEF) forskningsresultater om virtuelle teams og hjemmekontor. Statens pensjonskasse og NAV presenterte og diskuterte hvordan de har jobbet for å gjøre hjemmekontoret mer effektivt. Det ble også gjennomført en spørreundersøkelse i regi av Effektiv Digitalisering av Offentlig Sektor (EDOS).

Presentasjoner fra seminaret:

mermindre

21·01·2020

Hvordan skape brukerverdi og levere nytte underveis i IT-utvikling?

Innhold: Uansett om man arbeider i IT-prosjekter eller med kontinuerlig utvikling så er forskningen i HIT-nettverket klar på at det å levere nytte (gevinster, brukerverdi, effekter) underveis er avgjørende for å lykkes. I dette seminaret får vi høre om utfordringer og muligheter forbundet med utøvelse av rollen nytteansvarlig (gevinstansvarlig) – ikke minst når nytte skal hentes ut andre steder enn i organisasjonen som eier IT-utviklingen. Vi får også høre om erfaringer med å levere brukerverdi i rammene av kontinuerlig utvikling, og hvordan man lykkes med å underveis styre etter og levere det som gir mest gevinster og brukerverdi.

PROGRAM

 • Velkommen til HIT-seminaret – Magne Jørgensen, Kjernegruppen i HIT-nettverket
 • En liten undersøkelse – Magne Jørgensen, SimulaMet
 • Smidig prosjekt- og porteføljestyring i Telenor Norge – Jens Mosbergvik, Telenor Norge 
 •  Brukerverdi eller organisasjonsgevinster? Noen dilemmaer – Catherine Janson, NAV
 • Nyttestyring i smidig prosjektsamarbeid på tvers av etater – Lill Kristoffersen, Skatteetaten
 • Hvordan vi oppnår høy brukerverdi og nytte med forretningsdrevet, kontinuerlig IT-utvikling – Ivan Nordnes Dahlberg, gevinstansvarlig og avdelingsleder Statnett SF
 • Oppsummering av undersøkelse – Magne Jørgensen, SimulaMet
mermindre

03·09·2019

Hvordan skape effektive utviklingsteam? Forskning, erfaringer og gode råd

Innhold: Det har vært forsket mye på hva som skiller høy og lavytelse teamarbeid. Ikke overraskende viser det seg å bety mye at personene i teamet har høy kompetanse, utfyller hverandre godt og har gode samarbeidsegenskaper. Andre faktorer som forskningen viser er av betydning for høy ytelse er høy grad av autonomitet, intern tillitt og indre motivasjon. Til tross for alle forskningsresultatene så er det i stor grad mer en kunst enn en vitenskap å sette sammen og bidra til at IT-utviklingsteam blir effektive. I dette frokostseminaret vil vi få erfaringer og gode råde fra personer med lang erfaring i å sette sammen og skape gode team. Vi får også høre fra forskningen på området og hvordan ledere kan bidra til å skape godt fungerende team.

PROGRAM

 • “Velkommen til HIT-seminaret” – Catherine Janson, kjernegruppen i HIT-nettverket
 • “En liten undersøkelse” – Magne Jørgensen, SimulaMet
 • “Myter og fakta om å skape effektive IT-utviklingsteam” – Endre Sjøvold, NTNU
 • “Hvordan etablere og opprettholde velfungerende team?” – Karine Rikheim, OsloMet
 • “La oss snakke om folk! Erfaring med effektive team i store, smidige prosjekter i Skatt” – Ingvild Hardeng, Skatteetaten
 • “Effektive team. Erfaringer fra “gølvet”” Erik Story, Telenor
 • “Oppsummering av undersøkelse” – Magne Jørgensen, Simula Metropolitan
mermindre

03·06·2019

Frokostseminar: Erfaringer med IT-sourcingstrategier: Internt, innleid, offshoret…?

Det er stor variasjon i hvordan IT-utvikling bemannes og styres. Noen har valgt å offshore det aller meste til lavkostland, noen har nylig «backsourcet» mye av ressursene fra lavkostland til interne ressurser, noen har en 50-50 andel egne og innleide ressurser og noen bruker kun interne ressurser.

HIT-nettverkets egen forskning fant at offentlige etater som hadde en stor andel interne utviklingsressurser, styrte IT-utviklingsarbeidet selv, leide inn nødvendige ressurser fra flere leverandører og hadde grundige prosesser for valg av enkeltressurser var de som lykkes best. Alle sourcing-strategier har imidlertid både fordeler og ulemper, passer til ulike deler av virksomheten og for ulike typer virksomheter. For å få bedre innblikk i dette vil presentasjonene på seminarer dele erfaringer med ulike sourcingsstrategier, hva man kan og hva man ikke bør outsource, hva man bør ha av egen kompetanse, og flere andre forhold med sourcings-strategi viktig for å lykkes med IT-utvikling.

Presentasjonsoversikt fra seminaret (presentasjonene er samlet i felles et felles dokument lenger nede)

 • “Velkommen til HIT-seminaret” – Jørgen Petersen, Promis og Kjernegruppen i HIT
 • “Velkommen til NAV” – Jonas Slørdahl Skjærpe, IT-direktør NAV
 • “En liten undersøkelse” – Magne Jørgensen, Simula Metropolitan
 • Keynote: “Succeeding with offshoring: Lessons learned from more than twenty cases” – Darja Šmite, Blekinge Institute of Technology, Sverige
 • “Gjennomføring av ny sourcingstrategi” – Catherine Janson, Kjerstin Wester, og Jørgen Solberg, NAV
 • “Oslo Origo – etablering av et tverrfaglig kompetansemiljø for digitalisering i Oslo Kommune” – Trond Johansen, Oslo Origo
 • “20 år med egne utviklere og konsulenter i skjønn forening” – Sven Erik Bjerke, SPK
 • “Oppsummering av undersøkelse” – Jefferson Molleri, Simula Metropolitan
mermindre

07·02·2019

Frokostseminar: Autonome team og IT-utvikling: Hva er det, hva krever det og hvordan går det?

Mer autonome, også kalt selvorganiserte eller selvstyrte, team tar større ansvar og tar flere beslutninger. Dette er i flere undersøkelser, også de i regi av HIT-nettverket, funnet til å føre til bedre motivasjon, høyere produktivitet og ha andre positive effekter for de som jobber i teamene og for organisasjonen som helhet. Det er imidlertid også undersøkelser som viser uheldige konsekvenser og at det kan bli for mye autonomi. Undersøkelsene viser også klart at innføring av mer autonomi gjøres på svært ulike måter i ulike organisasjoner, og at ulike organisasjoner støter på ulike utfordringer.

Presentasjonsoversikt fra seminaret (presentasjonene er samlet i felles dokumenter på slutten):

 • “En liten undersøkelse” – Magne Jørgensen, Simula Metropolitan
 • “Hvordan tilrettelegge for autonome team i programvareintensive organisasjoner” – Nils Brede Moe, SINTEF
 • “Selvstyrt og standardisert?” – Lise Angell, NRK
 • “Digital transformasjon i NAV” – Catherine Janson, NAV
 • “Fra 12 personer til 12 team” – Marit Andreassen, Vipps
 • “Praktisk eksempel – Hvordan håndtere komplekse leveranser med selvdrevne team” – Kjell Sverre Birkeland, Skatteetaten
 • “Autonome team i prosjekter (sett fra et produkteier-perspektiv)” -Stein Grimstad og Hans Petter Ouren, Skatteetaten
 • “Oppsummering undersøkelse” – Magne Jørgensen, Simula Metropolitan


mermindre

16·10·2018

Frokostseminar: Storskala smidig IT-utvikling: Erfaringer med Spotify-modell, SAFe og LeSS

Smidig utvikling ble tidligere oppfattet av mange å være lite egnet til storskala IT-utvikling. Dette har vist seg å være feil og vi har de senere årene sett flere vellykkede, storskala smidige IT-prosjekter. I HIT-nettverket har vi nylig dokumentert at det er særlig på de store IT-prosjektene at smidig utvikling gir bedre effekt enn tradisjonelle metoder, men også at det er viktig hvordan smidig-utvikling implementeres for at det skal gi vellykket, storskala IT-utvikling. Det kan også være vanskelig å få hele organisasjonen, ikke bare IT-utviklingen, til å arbeide smidig.

Presentasjonsoversikt fra seminaret (presentasjonene er samlet i et felles dokument på slutten):

 • “En liten undersøkelse” – Magne Jørgensen, Simula Metropolitan
 • “Erfarenheter av storskalig smidig utveckling inom telecom i Finland” – Casper Lassenius, Unversity of Aalto og Simula Metropolitan
 • “Ledelse av autonome team = Endringsledelse i praksis” – Camilla Haveland, Storebrand
 • “Storscala smidig i FINN.no” – Kjersti Lunde og Kristin Talgøe, FINN.no
 • “Fra kjernesystem til forsikringsplattform – hvordan bytter vi motoren mens vi flyr” – Erik Deram, If
 • “Oppsummering undersøkelse” – Magne Jørgensen, Simula Metropolitan
mermindre

13·06·2018

Frokostseminar: Testing i en smidig verden med hyppige leveranser – og litt om Asberg er

Seminaret inneholdt presentasjoner av bedrifter og offentlige etater med erfaringer relatert til hvordan de har klart å få testingen opp på et nivå som muliggjør og støtter opp under gevinstene ved å innføre hyppige leveranser i IT-utvikling.

Presentasjonsoversikt fra seminaret (presentasjonene er samlet i et felles dokument på slutten):
“En liten undersøkelse” – Magne Jørgensen (Simula)
“Det syntetiske Norge” – Marianne Rynning og Margrethe Bedregal (Skatteetaten) og Erik Rogstad (Testify)
“Hvordan verdikjedeteste det som virker uoverkommelig stort” – Christian Brødsjø (Promis Qualify)
“Smidig testing og erfaring med bruk av testere med Asperger” – Sverre Weisteen (Unicus) og Niruban Yogalingam (SOCO)
“Automatisk test – hvorfor så vanskelig?” – Nils Christian Haugen (Scienta)
“Oppsummering undersøkelse” – Magne Jørgensen (Simula)

mermindre

07·03·2018

Frokostseminar: Nytte og kostnadsstyring av IT-prosjekter i en usikker verden

Seminaret presenterte erfaringer og forskning om hvordan vi bør analysere, kommunisere og håndtere usikkerhet rundt hvor mye IT-prosjekter vil levere av nytte og hva de vil koste.

Mens usikkerhetsanalyse og usikkerhetshåndtering lenge har vært praktisert på kostnadssiden, har det vært mindre oppmerksomhet og lavere modenhet rundt analyse og håndtering av usikkerhet med hensyn til levert nytte (gevinster). Dette er derfor hovedtema for seminaret.

Presentasjoner fra seminaret:

 • “Hvordan få tak i reell usikkerhet av kostnad og nytte – i en skjev verden?” – Magne Jørgensen (Simula)
 • “Usikkerhetsanalyse og gevinstberegning – erfaringer fra prosjektet Modernisering av Folkeregisteret i Skatteetaten” – Anders Aamodt og Therese Fischer (Skatteetaten)
 • “Kommunikasjon av Usikkerhet” – André Vogt (Scienta)
 • “Bedre gevinstoppnåelse med nyttedreven utvikling” – Stein Grimstad (Scienta)
 • “Usikkerhetsvurdering for nyttepoeng og kostpoeng” – Jo Hannay (FFI og Simula)
 • “Innføring av usikkerhetsanalyse basert på kostnadsestimering i tidligfase” – Odd Gunnar Alterhaug og Jørgen Petersen (Promis)
 • “Styring av nytte gjennom fortløpende leveranser og tilbakemelding fra bruker” – Rune Danielsen og Kristin Andersen (SPK)

mermindre

28·09·2017

Kveldsseminar: Nyttestyring og Gevinstrealisering; Teori og Praksis

Undersøkelser i HIT-nettverket finner at prosjekter som har gode prosesser for nyttestyring i prosjektgjennomføringen lykkes ca. tre ganger oftere med å levere god kundenytte enn de som ikke har slike prosesser. Hvordan gjør man så god nyttestyring av IT-prosjekter? Ikke helt opplagt, men det er åpenbart ikke nok med en kost-nytte analyse i forkant av prosjektet og deretter å gjennomføre prosjektet uten prosesser som sikrer at det man leverer faktisk gir god nytte for kunde og brukere.

Til å lære oss mer om nyttestyring i IT-prosjekter ble Stephen Jenner (www.stephenjenner.com) invitert. Stephen Jenner er forfatter av boka ”Benefits management”, som er grunnlaget for sertifisering innen nyttestyring. I denne boka presenteres ”The benefits management cycle” som vist nedenfor. I presentasjonen vil han gå gjennom praksisene som utgjør modellen, kritiske suksessfaktorer, metodeverk og verktøy, samt eksempler på erfaringer og praktisk bruk.

Nyttestyrings-syklus ihht Stephen Jenner

I tillegg fikk vi to korte presentasjoner med forskningsresultater og erfaringer fra norske forhold, av hhv Kjetil Strand og Magne Jørgensen.

mermindre

23·05·2017

Heldagsseminar i samarbeid med Smidigkonferansen 2017

mermindre

02·02·2017

Frokostseminar: Nyttestyring i praksis: Målt forretningsverdi, endringsevne og produkteierskap

Flere undersøkelser viser at IT-prosjekter som har god nyttestyring (identifikasjon, styring og realisering av kvantitative og kvalitative gevinster) kombinert med hyppige leveranser til produksjon og fleksibelt innhold lykkes bedre og hyppigere enn andre IT-prosjekter. Å innføre og gjennomføre disse prosessene er imidlertid ikke alltid lett. Ikke minst krever det en kompetent og involvert kunde, god prosjektledelse, vilje og evne til å endre arbeidsprosesser og gode testrutiner. I dette seminaret vil vi få høre fra organisasjoner som har innført nyttestyring i kombinasjon med hyppige leveranser til produksjon og fleksibelt innhold. Hva var de største utfordringene? Hva man bør passe ekstra godt på? Hvordan får man organisasjonen med på slike endringsprosesser? Hvilken effekt har det hatt på prosess, produkt og gevinster?

Presentasjoner fra seminaret:

mermindre

28·09·2016

Frokostseminar: Hva gjør at noen lykkes og andre mislykkes med IT-prosjekter? – Erfaringer

For ett og et halvt år siden fikk vi (HIT-nettverket) midler fra Regionale Forskningfond for å se på hva som skiller offentlige IT-prosjekter som lykkes fra de som ikke lykkes. Seminaret oppsummerer resultater fra dette prosjektet, samt resultater fra vår analyse av av kjennetegn ved internasjonale outsourcings-prosjekter som lykkes og mislykkes. Resultatene omfatter: Hvilke kontraktstyper fungerer best? Hvordan lykkes med leverandørvalg og ressursstyring? Hva vil det si å være en involvert og kompetent kunde? Hvor viktig er nyttestyring og hvilke elementer er viktigst? Hvilke varianter av smidig utvikling fungerer best? Hvordan sikre god overlevering til linje og drift?

Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,

mermindre

31·05·2016

Frokostseminar: Hvordan tidlig identifisere problemer og redde IT-prosjekter i nød?

Rundt 10% av alle IT-prosjekter blir enten stoppet før de er ferdige eller fullfører uten å levere særlig nytte. Mange av disse prosjektene kunne vært reddet dersom man oppdaget problemene tidligere og/eller hadde tilstrekkelig kompetanse til å endre kursen på prosjekter som allerede var i store problemer. Frokostseminaret 31. mai tar for seg hva som er tidlige kjennetegn på prosjektproblemer og hva man kan gjøre for å snu prosjekter til å bli suksessfulle.

Hovedinnlegget ble holdt av den som trolig har forsket mest på dette temaet av alle: Professor Mark Keil fra Georgia State University (sites.google.com/site/markkeil). Mark Keil ga eksempler på prosjekter som har fått problemer og hvordan de ble snudd til å bli suksesser, hva som er typiske indikatorer på at et prosjekt vil få problemer, forklare dynamikken i hvordan problemer utvikler seg, samt gi råd til hvordan man redder IT-prosjekter med store problemer. Vi vil også vi få en presentasjon av Jan Erik Ressem (IT-direktør i Lånekassen 2007-2013 og nå IT-direktør i Tolletaten). Han presenterte sine erfaringer med betydelige utfordringer i LØFT-prosjektet til Lånekassen som fikk en trang start, men etter hvert ble et svært vellykket IT-prosjekt. Det vil bli muligheter for spørsmål og diskusjon i etterkant av begge presentasjonene.

Presentajoner fra seminaret:

mermindre

11·03·2016

Frokostseminar: Nyttestyring underveis i IT-utvikling: Hvordan prioritere, kvantifisere og evaluere nytte?

Det er viktig å ha gode nytteberegninger i forkant av et IT-tiltak, i prioriteringen mellom ulike tiltak, og som evaluering av realisert nytte. Det viktigste kjennetegnet på et vellykket IT-initiativ er imidlertid at det har god nyttestyring underveis. God nyttestyring underveis i et IT-tiltak krever blant annet at nytte blir evaluert slik at leveranser kan sammenlignes og prioriteres. Dette krever en viss grad av kvantifisering av nytte.

Å kvantifisere nytte kan være utfordrende, særlig av det som ofte kalles kvalitativ nytte, og ulike organisasjoner har valgt ulike metoder for å løse utfordringene. I dette seminaret vil vi få presentert erfaringer tre ulike organisasjoner om hvordan de evaluerer og prioriterer nytte og bruker dette til effektiv nyttestyring av sin IT-portefølje, samt en presentasjon av en metode for dette.

Presentasjoner fra seminaret:

mermindre

27·11·2015

 Frokostseminar: En kompetent og involvert It-kunde – en suksessfaktor?

Suksess med IT-prosjekter krever en kompetent og involvert kunde. Hva betyr dette i praksis? Hvordan blir man – og hvordan får man – den gode kunden?

Undersøkelser peker på en klar sammenheng mellom lav kompetanse hos kunde og fiasko i IT-prosjekter. De peker også på at høy kompetanse ikke er tilstrekkelig og at det i tillegg er viktig med riktig og tilstrekkelig involvering fra kundesiden. Lett å være enig i at det er viktig med en kompetent og involvert kunde, men hva innebærer dette i praksis? Hvilke kompetanser trengs hos toppledelse, produkteier og andre på kundesiden i IT-prosjekter? Hvordan bør kundeinvolveringen foregå? Hvordan opparbeider man som kunde den nødvendig kompetansen? Finnes det andre måter å oppnå kompetanse enn ”the hard way” – gjennom erfaring fra IT-prosjekter? I hvilken grad kan man som kunde kompensere for manglende egenkompetanse gjennom innleid kompetanse? Hva gjør man som leverandør dersom man har en lite kompetent kunde? I dette frokostseminaret vil få erfarings og forskningsbasert kunnskap om disse temaene.

Presentajoner fra seminaret

mermindre

21·08·2015

Frokostseminar om nyttestyring i IT-prosjekter

Temaet for seminaret var at en stor andel av IT-prosjekter – kanskje så mye som 50–80% – gir mye mindre nytte/lavere gevinster enn forventet. En grunn til dette er at kompetansen på nyttestyring i IT-prosjekter ikke alltid er god nok og at fokuset er på realisering av teknologi og ikke forretningsnytte. Dette forsøkte vi å gjøre noe med gjennom seminaret om nyttestyring i IT-prosjekter. Seminaret åpnet med en keynote av professor Joe Peppard fra European School of Management and Technology. Joe Peppard, som er en verdensledende kapasitet på området, ga en oppsummering av forskningen på hva som virker og ikke virker av prosesser for nyttestyring og gevinstrealisering. Deretter fikk vi høre om erfaringer fra norske prosjekter og hvordan de har lykkes med nyttestyring, samt en innføring i gode metoder for nyttestyring. Seminaret inneholdt også et eksperiment om nyttestyring der resultatene som ble oppsummert helt til slutt.

mermindre

20·08·2015

 Frokostseminar: Prosjektorganisering: En del av problemet i steden for løsningen?

Suksess med IT-prosjekter krever en kompetent og involvert kunde. Hva betyr dette i praksis? Hvordan blir man – og hvordan får man – den gode kunden?

Undersøkelser peker på en klar sammenheng mellom lav kompetanse hos kunde og fiasko i IT-prosjekter. De peker også på at høy kompetanse ikke er tilstrekkelig og at det i tillegg er viktig med riktig og tilstrekkelig involvering fra kundesiden. Lett å være enig i at det er viktig med en kompetent og involvert kunde, men hva innebærer dette i praksis? Hvilke kompetanser trengs hos toppledelse, produkteier og andre på kundesiden i IT-prosjekter? Hvordan bør kundeinvolveringen foregå? Hvordan opparbeider man som kunde den nødvendig kompetansen? Finnes det andre måter å oppnå kompetanse enn ”the hard way” – gjennom erfaring fra IT-prosjekter? I hvilken grad kan man som kunde kompensere for manglende egenkompetanse gjennom innleid kompetanse? Hva gjør man som leverandør dersom man har en lite kompetent kunde? I dette frokostseminaret vil få erfarings og forskningsbasert kunnskap om disse temaene.

Presentajoner fra seminaret

mermindre

28·04·2015

Hva skiller IT-prosjekter som lykkes fra de som feiler?

Til tross for at vi har gjennomført IT-prosjekter i mer enn 50 år, så feiler fortsatt 10-15% av dem og kun ca. halvparten gjennomføres med akseptabel nytte og prosjektkontroll. Hva er hovedforskjellene mellom prosjekter som lykkes og som mislykkes, og hvorfor er det så vanskelig å lære av erfaring slik at alle IT-prosjekter lykkes? I dette frokostseminaret fikk vi høre om resultater fra den muligens hittil største undersøkelsen av IT-prosjekter, gjennomført og analysert av Alexander Budzier fra Oxford University. I tillegg ble det presentert erfaringer fra offentlig og privat sektor om hva som oppleves å være hovedforskjellene mellom prosjekter som feiler og som lykkes.

mermindre

29·01·2015

Frokostseminar om Trialsourcing

“Bedre valg av IT-leverandører og ansettelser av systemutviklere ved hjelp av utprøving. Erfaringer, forskning og jus.” Forskning viser at forskjellen mellom leverandørers evne til å utvikle IT-løsninger med god kvalitet, nytte og produktivitet er svært stor. Det viser seg også at tradisjonelle metoder for å evaluere leverandører, basert på kvalitet til tilbudsdokumentet, referanser fra tidligere kunder og erfaring dokumentert i CV-er, ofte ikke klarer å skille mellom de kompetente og de inkompetente leverandørene. Tilsvarende gjelder for forskjeller mellom svært gode og middels utviklere. I noen sammenhenger har man funnet forskjeller i totale livstidskostnader på mer enn 1:10 på leverandører som ser like ut ved tradisjonell leverandørevalueringer, og forskjeller på mer enn 1:100 på svært gode og middels utviklere.

En bedre måte å foreta leverandør- og utviklerevalueringer på synes å være å prøve ut flere potensielle leverandører på relevante arbeidsoppgaver, og så velge den som gjøre det best på disse (trialsourcing, ”proof of concept”-evaluering). Frokostseminaret presenterte praktiske erfaringer med trialsourcing, inkludert hvordan denne kan la seg innpasse i et offentlig anskaffelsesregime.

mermindre

KJERNEGRUPPEN

Catherine Janson

er IT-direktør hos Politiets IT-enhet. Hun har over 30 års erfaring som leder i digitalisering i store offentlige virksomheter og konsulentfirmaer.

er forsker ved Simula Metropolitan, professor ved Universitetet i Oslo og rådgiver hos Scienta. Jørgensen er svært interessert i IT-ledelse og styring og har forsket på prosjektplanlegging, leverandørvalg, utviklings-prosesser og kontraktsformer i mer enn 10 år.

er administrerende direktør i PROMIS AS. Han har 30 års erfaring innen prosjektledelse, kontraktsforhandlinger, kvalitetssikring og rådgivning ved utvikling og innføring av IT-systemer.

 er ansatt i Verdix. Strand jobber med rådgiving innen smidig systemutvikling, nyttestyring, usikkerhetsstyring, prosjektledelse, kontrakter og kontinuerlig forbedring.

jobber som IT-sjef i Finans Norge. Hun har mange års erfaring som konsulent fra offentlig og private virksomheter. Skards hovedfokus er hvordan IKT utnyttes for å skape forretningsverdi og smidigere prosesser.

André Vogt driver Konis AS og er primært rådgiver og prosjektleder for sine oppdragsgivere. Han har siden 1998 jobbet med nyttestyring, smidighet og effektiv organisering, blant annet som leder av komplekse IT-prosjekter, partner i Holte Consulting AS og Scienta AS, samt som leder med resultat- og personalansvar.

er forsker på Norsk regnesentral og Simula Metropolitan. Han jobber med metoder og begrepsbruk for smidig nyttestyring. Han jobber også med maskinlæring for tekstanalyse og simuleringsbasert trening for kriseledelse.

jobber som prosjektleder og er fagansvarlig for forretningsstøtte og smidig i Statens pensjonskasse. Er særdeles opptatt av samhandling mellom forretning og IT slik at forretningsverdi er i fokus.

Rune er avdelingsdirektør for portefølje- og prosjektstyring i Norsk Helsenett. Han har mer enn 20 års erfaring innen prosjektledelse, porteføljestyring, rådgiving, kvalitetssikring, gevinststyring og leverandørstyring. Han har tidligere jobbet i Telenor og Accenture.

er forsker ved Simula Metropolitan og professor ved Aalto Universitetet i Helsingfors, Finland. Lassenius er interessert i smidig utvikling i store og små organisasjoner, og har forsket på smidige utviklingsprosesser, utviklingsledelse og globalt distribuert IT-utvikling siden tidlig på 2000-tallet.

er konsulent i Scienta AS. Hans faglige interesserer inkluderer kravanalyse, kostnadsestimering, arkitektur, utviklingsprosser og leverandøroppfølging.

er produktutviklingssjef for NRK Radio. Hun har 20 års erfaring med digital produktutvikling fra bl.a Bekk Consulting og Gyldendal.

jobber i dag som seniorrådgiver ved NAV IKT i Oslo. Før det har hun jobbet som forsker ved SINTEF IKT, hun har forsket og undervist ved NTNU og jobbet med arkitektur og prosesser i Ericsson. Hun er interessert i problemstillinger knyttet til systemutvikling, programvarekvalitet, digitalisering av offentlig sektor og styring av IT-prosjekter.

er daglig leder i Upwave Technologies. Han har spisskompetanse på planlegging, kvalitetssikring og ledelse av komplekse IT-prosjekter.

driver konsulentselskapet Gauge AS, og er til daglig løsningsarkitekt og rådgiver for sine oppdragsgivere. Han har siden 2000 jobbet med å utvikle og designe robuste og brukervennlige systemer, bl.a. som sjefskonsulent og enhetsleder i BEKK, og som forsker ved Universitetet i Oslo.

er leder for Skatteetatens sentrale prosjektledermiljø

Publikasjoner

Grimstad, Stein (2016)

Nyttestyring og Gode Brukerhistorier

Presentasjon på ITTPP

Jørgensen, Magne; Mohagheghi, Parastoo; Grimstad, Stein (2016)

Hva kjennetegner IT-prosjekter som lykkes

Presentasjon av resultater fra Fase 1 i SMIOS

Hanay, Jo; Benestad, Hans Christian; Strand, Kjetil (2016)

Benefit Points – The Best Part of the Story

IEEE Software

Hanay, Jo; Benestad, Hans Christian; Strand, Kjetil (2016)

Earned Business Value Management – See that You Deliver Value to Your Costumer

IEEE Software

JØRGENSEN, MAGNE (2015)

Suksess og fiasko i offentlige IT- prosjekter: En oppsummering av forskningsbasert kunnskap ogevidensbaserte tiltak.

Regjeringen

JØRGENSEN, MAGNE (2015)

Hvilken betydning har kontrakten for suksess i IT-prosjekter?

Presentasjon på DnD-seminar

JØRGENSEN, MAGNE (2015)

Den gode kunde – Kompetanse involvering og kultur

Presentasjon på HIT-seminar

JØRGENSEN, MAGNE (2015)

A survey of the characteristics of projects with with success in delivering client benefits

Information and Software Technology, 78, 83-94.

JØRGENSEN, MAGNE (2015)

Suksess og fiasko i offentlige IT- prosjekter

Presentasjon for KMD og Difi

JØRGENSEN, MAGNE (2015)

Hvilke IT-prosjekter lykkes best?

Presentasjon på NOKIOS

JØRGENSEN, MAGNE (2015)

The effect of the time unit on software development effort estimates

Publisert og presentert på SKIMA-konferansen

JØRGENSEN, MAGNE (2015)

Unit effect in software project effort estimation – work-hours gives lower effort estimates than workdays

Journal of Systems and Software, vol 117, 274-281.